1. Kongrenin Ardından

Değerli meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi 1. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

Kongre sokak hayvanlarına ilişkin tüm tarafları bir araya getirmesi açısından bu konuda Cumhuriyet tarihinde bir ilk olmuştur. Resmi Kurumlar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, akademisyenler yerel yönetim temsilcileri çok farklı bakış açılarıyla konuyu tartışmaya açtılar. Bu açıdan kongre, emek veren birçok kişi ve kuruluşun öncelikle iletişimlerinin geliştirilmesi, birbirilerini anlamaları açısından önemli bir işlev görmüştür.

Yapılan çok sayıda sunumda “Sokak Hayvanlarının Sorunlarına Farklı Bakış Açıları”, “Avrupa Birliği’ndeki Hayvan Koruma Stratejileri, Ülkemizdeki Sokak Hayvanlarının Durumu ve Popülasyon Kontrolü”, “Hayvan Haklarına Hukuki Yaklaşım ve Uygulamalar”, “Sokak Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulanmasına Yönelik Değerlendirme”, “Sokak Hayvanlarının Hakları, Sorunlarının Çözümü ve Rehabilitasyon Çalışmaları”, “Petshoplarda Satılan Hayvanların Sokak Hayvanları Populasyonuna Etkisi ve Toplum Sağlığı, Barınak ve Geçici Bakım Evi Standartları”, “Yerel Yönetimlerdeki Uygulamalar”, “Sokak Hayvanlarının Toplum Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi”konuları işlenmiştir. Kongrenin ikinci gününde sadece veteriner Hekimlerin katıldığı çalıştayda ise kongrenin değerlendirilmesi ve gelecek planlanması yapılmıştı.

Bir ilk olarak tüm tarafların özgürce sorunları dile getirmesi ve çözüm önerileri sunması, konunun daha doğru analiz edilmesi açısından önemliydi. Ben kongrenin sorunların daha hızlı bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Diğer taraftan Yerel Yönetimlerde çalışan veteriner Hekimlerin sorunlarının böyle platformlarda dile getirilmesinin kendilerine yönelik haksız ve olumsuz propagandayı azaltacağı açıktır. Emeği geçen tüm taraflara teşekkür ederim.

Yapılan ilk Kongrede ayrıca İVHO’nun Ataşehir Belediyesi ile birlikte koordine ettiği bu etkinliğin her yıl tekrarlanması kararı alınmış, Nilüfer Belediyesi yapılan oylamayla buna hak kazanmıştı. Eminim ki tüm tarafların katkı ve katılımı ile ikinci kongre hem uluslararası bir kimlik kazanacak hem de daha yararlı ve başarılı olacaktır. Tüm tarafların katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bu zor görevi üzerine alan Başta Nilüfer Belediye’si Başkanı Sayın Mustafa Bozbey olmak üzere burada çalışan meslektaşlarımıza candan teşekkür ederim.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Murat Arslan
İVHO Yönetim Kurulu Başkanı