Poster Sunumları

Poster bildiriler aşağıdaki kriterlere göre hazırlanacaktır.


- Poster, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır.

- Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

- Posterin sol üst köşesinde kongre logosu, sağ üst köşesinde ise (kurum logosu kısmına) poster bildiriyi hazırlayan kurumun (üniversite, araştırma enstitüsü, genel müdürlük, yerel yönetim vb.) logosu olacaktır.

- Yazarların kurumları isimlerin altında ya da dip not olarak posterin alt kısmında verilebilir.

- Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalı, bildiri tam metninde olduğu gibi; Özet , Anahtar Kelimeler, 1. Giriş, 2. Materyal ve Yöntem, 3. Sonuçlar ve Tartışma, Kaynaklar gibi bölümlerinden oluşmalıdır. Bu kısımdaki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.

- Posterler 11 Mayıs 2017 sabah saat 9:00’dan itibaren sempozyum düzenleme kurulunca belirlenen numaralanmış panolara asılacaktır. Poster yapıştırma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

- Belirtilen süre boyunca poster sahipleri posterlerinin başında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi vereceklerdir.

- Belirlenen sürenin sonunda posterler, poster sahipleri tarafından kaldırılacaktır.