Bildiri / Sunum Yazım Kuralları

- Bildiri / Sunum özetleri Word ortamında Times New Roman ve 10 punto olarak hazırlanacaktır.
- Metinler kesinlikle çerçeve dışına taşmayacaktır.
- Kısaltma kullanılması halinde kısaltmanın açık hali parantez içinde belirtilecektir.
- Özette başlık ve yazarların ad, soyadları büyük harf ile yazılacaktır.
- İsimlerde akademik unvan kullanılmayacaktır.
- Bir çalışmaya 10 ’dan fazla yazar ismi konmayacaktır.
- Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
- Sunumu yapacak olan yazarın adının altı mutlaka çizilmelidir.
- Özet metni, adreslerden sonra bir satır aralık bırakılarak yazılmalıdır.
- Özet boyunca paragraf arası bırakılmamalı, tek aralıklı ve ortalanmış (justified) olmalıdır.
- Özette; çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal veri ile birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
- Özet, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç alt başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
- Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı ve soyadı dahil olmak üzere 200 kelimeyi geçmemelidir.

Not : Bu maddelerden herhangi birine uymayan başvuru sahiplerinden düzeltme talep edilecek ve süre verilecektir. Süresi içinde düzeltilmeyen bildiriler değerlendirme dışı kalacak ve hazırlanacak kitapçıkta yer almayacaktır. Kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacaktır.